Garancia

Pre ďalšie informácie o našich garančných balíkoch, prosím, kliknite na uvedené body:
"BAŠTA" garančný balík
"EUROPA" garančný balík
"PANNÓNIA" garančný balík
"NEO" garančný balík


    O asistencií:

    Asistenčné služby sú platné vrámci EU.

    Odťahová služba:
    V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy nedá riadiť, potom znáša náklady vynaložené na jeho odtiahnutie Filiálka a to do celkovej výšky 96.-Eura. Ak vzniknuté náklady presiahnu vyššie uvedenú garantovanú hranicu, potom viac náklady z tohto dôvodu vzniknuté znáša majiteľ zmluvného vozidla.

    Ubytovanie:
    V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy stane neschopným prevádzky, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať v závislosti od času potrebného na opravu a prestoj s pomedzi nasledovných služieb:
    a) Ak nie je možné opraviť motorové vozidlo v ten deň, počas ktorého sa stal prevádzky neschopným a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než dve hodiny, potom Filiálka uhradí náklady na ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho.
     b) V prípade, ak nie je možné opraviť motorové vozidlo do 48 hodín od času, kedy porucha nastala a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než šesť hodín, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať s pomedzi nasledovných možností
     Ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho,
    Náhrada cestovných nákladov, alebo prepravenie majiteľa, resp. oprávneného užívateľa zmluvného motorového vozidla na miesto svojho zvyčajného pobytu.
     V prípade, ak musí byť motorové vozidlo v dôsledku opravy v nehybnom stave viac ako 72 hodín, potom Filiálka znáša nasledovné náklady:
    Preprava motorového vozidla na miesto stáleho pobytu majiteľa vozidla, alebo preprava majiteľa, resp. oprávneného užívateľa vozidla na miesto opravy,
    Ochrana a stráženie opraveného vozidla do celkovej výšky 96.-Eura.

    Postup zahlásenia:
    V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy stane neschopným prevádzky, volajte 24 hodinovú poruchovú službu:
    (+36-40 200 521) a žiadajte o pomoc.

    Vybavenie záležitosti je nasledovné:
    Ak Vaše auto odťiahli alebo ste ho priviezli do servisu, serviz vyplní na 11. strane garančného zošita prihlasovací lístok, urobí sa prehliadka auta, servis potom pošle faxom obsah prihlasovacieho lístka na číslo: (+36 1) 461-0627. V prípade, že Vaša žiadosť bola právoplatná, servis dostane povolanie na opravu Vášho auta, a čiastka za opravu bude prevedená na účet servisu.
A